Soalan-Soalan Lazim Barkaitan Penghantaran Kereta

S1 : Apakah yang dimaksudkan dengan Perkhidmatan Penghantaran Kenderaan?

J1 : Perkhidmatan Penghantaran Kenderaan adalah perkhidmatan untuk menghantar kenderaan penumpang dan kenderaan berkapasiti ringan dengan menggunakan kapal laut dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak atau dari Sabah dan Sarawak ke Semenanjung.

 

S2 : Siapakah yang menawarkan perkhidmatan ini?

J2 : Perkhidmatan ini ditawarkan oleh Runner Courier selaku ejen yang dilantik.

 

S3 : Di manakah saya boleh mendapatkan perkhidmatan ini?

J3 : Pelanggan boleh mendapatkan perkhidmatan di :

               i. Pejabat Runner Courier, Sg. Petani, Kedah

               ii Pejabat Runner Courier, Selangor

                

S4 : Apakah perbezaan antara Perkhidmatan Penghantaran Kenderaan dengan penghantaran menggunakan kontena?

J4 : Kedua-dua kaedah ini sering digunakan dalam penghantaran kenderaan. Walaubagaimanapun,

Perkhidmatan Penghantaran kenderaan menggunakan sistem parkir berlapis (seperti tempat letak kereta bertingkat) di dalam kapal. Kapal bagi perkhidmatan penghantaran ini adalah khas untuk mengangkut kenderaan sahaja dan tidak ada membawa kontena lain.

 

S5 : Apakah jenis kenderaan yang boleh dihantar melalui perkhidmatan RORO?

J5 : Jenis kenderaan yang boleh dihantar melalui Perkhidmatan Penghantaran Kenderaan adalah seperti motosikal, kenderaan penumpang, kenderaan pelbagai guna (MPV), kenderaan pacuan empat roda, kenderaan utiliti sukan (SUV) dan van.

 

S6 : Siapakah yang patut saya hubungi bagi  mendapatkan maklumat lanjut berkaitan perkhidmatan ini?

J6 : Untuk mendapatkan maklumat lanjut sila kunjungi ke pejabat Runner Courier ataupun pelanggan boleh terus menghubungi kami di talian 04-424 9469 atau 012-422 9469.

 

S7 : Bolehkah saya menghantar motosikal melalui perkhidmatan RORO?

J7 : Ya. Motosikal boleh dihantar menggunakan perkhidmatan ini.

Walaubagaimanapun, caj perkhidmatan tertakluk kepada kapasiti enjin (cc) motosikal tersebut.

 

S8 : Di manakah saya boleh mendapatkan borong permohonan perkhidmatan ini?

J8 : Borang permohonan boleh didapati di :

                i. Pejabat Runner Courier, Sg. Petani, Kedah

                ii Pejabat Runner Courier, Selangor

                

S9 : Dimanakah saya boleh mendapatkan sebut harga dan jadual bagi perkhidmatan penghantaran ini?

J9 : Jadual penghantaran kenderaan dan sebut harga boleh didapati di :

                i. Pejabat Runner Courier, Sg. Petani, Kedah

                ii Pejabat Runner Courier, Selangor

                 

S10 : Adakah harga yang tersenarai dalam sebut harga sudah termasuk semua jenis caj?

J10 : Harga dalam sebut harga termasuk :

                i. Caj terminal pelabuhan destinasi sahaja.

 

S11 : Bolehkah saya mengunakan kad kredit atau cek untuk membuat bayaran?

J11 : Pembayaran menggunakan kad kredit dan cek tidak diterima.

 

S12 : Apakah cara-cara pembayaran bagi perkhidmatan ini?

J12 : Pembayaran boleh dibuat seperti dibawah :

                i. Pembayaran secara tunai

                ii. Pembayaran kepada Staf Runner Courier yang bertugas membuat pengambilan

                kenderaan

                iii. Pembayaran secara online banking (hubungi pejabat Runner Courier untuk

                mengetahui No.Akaun)

 

S13 : Apakah dokumen yang diperlukan ketika berurusan untuk penghantaran kenderaan?

J13 : Dokumen yang diperlukan adalah :

                i. Salinan kad pengenalan / MyKad (depan dan belakang) - 2 salinan

                ii. Salinan geran pemilikan kenderaan (depan dan belakang) - 2 salinan

                iii. Salinan surat pelepasan dari bank (jika masih terikat dengan pinjaman dari

                institusi kewangan) - 2 salinan

                iv. Salinan resit / slip transaksi (ATM / CDM dll) sebagai bukti pembayaran

 

S14 : Dimanakah saya perlu menghantar kenderaan saya?

J14 : Pelanggan boleh menghantar kenderaan tersebut ke :

                i. Pejabat Runner Courier, Sg. Petani, Kedah

                ii Pejabat Runner Courier, Selangor

                 

Ataupun menghubungi pihak kami untuk dibuat pengambilan di kediaman / premis pelanggan.

 

S15 : Apakah jenis perkhidmatan penghantaran yang ditawarkan?

J15 : Jenis perkhidmatan penghantaran yang ditawarkan adalah seperti berikut :

                i.    Door to Door - Pihak kami membuat pengambilan kenderaan pelanggan di

               kediaman dan menghantarnya terus ke alamat penerima yang pelanggan kehendaki                  sahaja (dari kediaman pengirim ke pintu penerima).

 

                 ii.    Door to Port - Pihak kami membuat pengambilan kenderaan pelanggan di

                 kediaman dan menghantarnya terus ke pelabuhan yang pelanggan kehendaki

                 sahaja (dari kediaman pengirim ke pelabuhan).

 

                 iii.   Port to Port - Pelanggan boleh menghantar terus kenderaan mereka ke 

                 pelabuhan terus dan pihak kami akan menguruskan penerimaan tersebut serta

                 menguruskan penghantaran kenderaan pelanggan untuk ke destinasi yang

                 dikehendaki sahaja (serahan sendiri pelanggan ke pelabuhan).

 

                 iv.   Port to Door - Kami juga membuat pengambilan dan penghantaran kenderaan

                 dari pelabuhan ke destinasi yang dikehendaki oleh pengirim (penghantaran 

                 kenderaan ke penerima).

 

S16 : Adakah saya perlu mengeluarkan radio dan barangan berharga lain semasa penghantaran?

J16 : Pelanggan adalah dinasihatkan untuk mengeluarkan semua barangan berharga dan barangan yang boleh ditanggalkan di dalam kenderaan semasa proses penghantaran. Pihak Runner Courier tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kehilangan barangan tersebut.

 

S17 : Jika kenderaan sudah tiada lagi terikat dengan pinjaman bank, adakah saya masih perlu mendapatkan surat perlepasan dari bank?

J17 : Surat pelepasan dari bank tidak diperlukan jika kenderaan anda sudah tiada terikat dengan pinjaman bank.

 

S18 : Berapa lamakah tempoh penyimpanan percuma yang dibenarkan sebelum caj tambahan dikenakan jika tidak mengambil kenderaan pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan?

J18 : Tempoh penyimpanan percuma yang ditetapkan berdasarkan lokasi pelabuhan seperti berikut :

  

               i. Pelabuhan Kota Kinabalu, Sabah - 8 jam

               ii. Pelabuhan Kuching, Sarawak - 3 hari

               iii. Pelabuhan Utara, Klang - 5 hari

 

S19 : Apakah syarat-syarat dan dokumen yang wajib dibawa semasa menghantar kenderaan?

J19 : 

              i. Syarat-syarat :

                 a. Kawasan Luar Bandar

                 Kenderaan perlu dihantar ke pejabat Runner Courier dalam masa tujuh (7) hari

                 bekerja sebelum tarikh pelayaran kapal.

 

                 b. Kawasan Bandar

                 Kenderaan perlu dihantar di pejabat Runner Courier dalam masa tiga (3) hari bekerja

                 sebelum tarikh pelayaran kapal.

 

             ii. Dokumen-dokumen yang wajib dibawa :

                 Jika pemilik kenderaan hadir :

                 a. Resit pembayaran asal

                 b. Kad pengenalan asal / MyKad pemilik

                 c. Borang “Salinan Pemilik” Permohonan Perkhidmatan Penghantaran Kenderaan

                 yang telah disahkan

  

                 Jika pemilik kenderaan TIDAK hadir :

                 a. Resit pembayaran asal

                 b. Kad pengenalan asal / MyKad pemilik

                 c. Kad pengenalan asal penghantar kenderaan

                 d. Borang “Salinan Pemilik” Permohonan Perkhidmatan Penghantaran Kenderaan

                 yang telah disahkan

 

            iii. Pihak Runner Courier akan mengeluarkan borang penerimaan kenderaan kepada

            pelanggan yang merupakan borang Delivery Order, Survey Report atau Consigment

            Note (CN) sebagai pengesahan penerimaan kenderaan.

 

S20 : Sekiranya kenderaan saya telah sampai ke destinasi, adakah pihak Runner Courier akan menghubungi saya untuk proses pengambilan kenderaan?

J20 : Pihak Runner Courier akan menghubungi pelanggan apabila kenderaan sudah tiba di destinasi (untuk pelanggan yang menggunakan perkhidmatan Runner Courier sahaja).

 

S21 : Apakah dokumen yang perlu dibawa semasa mengambil kenderaan?

J21 : Dokumen yang perlu dibawa dalah :

  

               a. Salinan resit pembayaran

               b. Kad pengenalan / MyKad asal penerima

               c. Salinan borang Delivery Order, Survey Report atau Consigment Note (CN) yang

               telah disahkan

 

S22 : Adakah pemilik kenderaan perlu hadir semasa menghantar dan mengambil kenderaan?

J22 : Ia bergantung kepada jenis perkhidmatan yang dipilih :

  

               i. Bagi perkhidmatan port to port :

                  - Pemilik kenderaan tidak perlu hadir semasa menghantar dan mengambil

                  kenderaan. Dokumen sokongan adalah wajid dibawa semasa menghantar dan

                  mengambil kenderaan.

 

               ii. Bagi perkhidmatan door to door :

                   - Kenderaan akan diambil dan dihantar berdasarkan alamat yang telah

                   dimaklumkan.

 

S23 : Adakah pelanggan dibenarkan untuk berada di dalam kenderaan semasa penghantaran dilakukan?

J23 : Tidak. Pelanggan tidak dibenarkan untuk berada di dalam kenderaan semasa penghantaran dilakukan dan semasa pihak Runner Courier membuat penghantaran ke pelabuhan.

 

S24 : Bolehkah saya mewakilkan dua (2) nama sebagai penerima untuk penghantaran ini?

J24 : Pelanggan tidak dibenarkan untuk meletakkan dua (2) nama sebagai wakil penerimaan. Hanya Satu nama dibenarkan.

 

S25 : Bolehkah saya menghantar kenderaan yang telah tamat tempoh cukai jalan?

J25 : Ya. Pelanggan boleh menghantar kenderaan yang telah tamat tempoh cukai jalan. Penghantaran perlu dibuat menggunakan lori tunda untuk ke pelabuhan dan kadar caj mungkin berbeza.

 

S26 : Adakah saya perlu memenuhkan tangki petrol kenderaan semasa menghantar kenderaan ke pelabuhan?

J26 : Pelanggan bertanggungjawab memastikan kandungan petrol yang ditinggalkan tidak kurang separuh dari tangki kenderaan.

 

S27 : Adakah saya perlu menanggalkan nombor plat kenderaan saya semasa penghantaran?

J27 : Nombor plat kenderaan tidak perlu ditanggalkan semasa penghantaran.

 

S28 : Adakah kenderaan masih boleh diambil jika penerima terlupa untuk membawa dokumen yang diperlukan untuk mengambil kenderaan?

J28 : Pengirim perlu memastikan dokumen yang perlu dibawa oleh penerima. Kenderaan tidak akan dilepaskan sekiranya tiada dokumen yang sah diberikan.

 

S29 : Saya telah tersalah mengisi / ingin menukar maklumat penerima dalam borang permohonan. Apakah yang perlu dilakukan?

J29 : Pelanggan perlu memaklumkan sebarang perubahan kepada pihak Runner Courier dalam tempoh tiga (3) hari bekerja sebelum tarikh kapal dijadualkan berlepas.

 

Sekiranya kapal telah berlepas, pelanggan perlu menanggung sendiri sebarang caj tambahan yang akan dikenakan (jika ada).

 

S30 : Perlukah saya mendapatkan pelindungan insurans ketika penghantaran kenderaan dilakukan?

J31 : Pelanggan adalah dinasihatkan untuk membeli perlindungan insurans bagi melindungi kenderaan daripada sebarang kerosakan atau kehilangan. Jika berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan pada kenderaan tersebut, pihak Runner Courier tidak akan bertanggungjawab dan tiada sebarang bayaran gantirugi akan diberikan kepada pelanggan.

 

S31 : Adakah Runner Courier menyediakan insurans marin? Berapakah caj insurans marin di pasaran?

J31 : Runner Courier tidak menyediakan insurans marin. Pelanggan boleh menghubungi mana-mana syarikat insurans yang menyediakan perkhidmatan ini untuk mendapatkan maklumat berkenaan caj yang dikenakan.

 

S32 : Saya teleh melakukan pembayaran penuh kepada Runner Courier.  Walaubagaimanapun saya ingin membatalkan penghantaran kenderaan. Adakah saya boleh mendapatkan semula pemulangan wang pembayaran?

J32 : Bayaran yang telah dijelaskan tidak akan dipulangkan.

NOTA :-

 

*FAQ diatas adalah soalan-soalan lazim yang selalu ditanya oleh pengguna. Sebarang pertanyaan dan kemusykilan, sila hubungi pihak kami untuk keterangan lanjut.

Sebarang penghantaran ataupun pengambilan mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak kami.

Terima kasih.