Soalan-Soalan Lazim Barkaitan Penghantaran Bungkusan Pelbagai

S1Apakah yang dimaksudkan dengan penghantaran bungkusan dan barangan pelbagai?

J1 : Perkhidmatan penghantaran bungkusan dan barangan pelbagai adalah perkhidmatan untuk menghantar bungkusan atau barangan daripada pengirim untuk dibuat serahan yang selamat kepada penerima atau daripada penerima untuk dibuat serahan kepada pengirim. Pengirim atau penerima yang menggunakan perkhidmatan penghantaran yang ditawarkan oleh pihak Runner Courier dalam apa juga bentuk bungkusan atau barangan yang tidak mengikut saiz tertentu dan dalam kuantiti sedikit atau banyak.

 

S2 : Siapakah yang menawarkan perkhidmatan ini?

J2 : Perkhidmatan ini ditawarkan oleh Runner Courier dan ejen-ejen yang dilantik sahaja.

 

S3 : Di manakah saya boleh mendapatkan perkhidmatan ini?

J3 : Pelanggan boleh mendapatkan perkhidmatan di :

 

               a. Pejabat Runner Courier, Sg. Petani, Kedah.

               b. Pejabat Runner Courier, Selangor.

S4 Siapakah yang patut saya hubungi bagi  mendapatkan maklumat lanjut berkaitan perkhidmatan ini?

J4 Untuk mendapatkan maklumat lanjut sila kunjungi ke pejabat Runner Courier ataupun pelanggan boleh terus menghubungi kami di talian khidmat pelanggan 04-424 9469 atau 012-422 9469.

 

Ingatan : Talian khidmat pelanggan Runner Courier adalah seperti yang telah dinyatakan, selain dari nombor tersebut, ianya bukan talian yang digunapakai oleh pihak Runner Courier.

 

S5 Di manakah saya boleh mendapatkan borong permohonan perkhidmatan ini?

J5 Borang permohonan boleh didapati di :

               a. Pejabat Runner Courier, Sg. Petani, Kedah.

               b. Pejabat Runner Courier, Selangor.

 

S6 Adakah harga yang tersenarai dalam sebut harga sudah termasuk semua jenis caj?

J6 Ya. Sebut harga yang diberikan oleh pihak Runner Courier telah termasuk dengan keseluruhan kos untuk sesuatu penghantaran yang dilakukan. Tiada caj tersembunyi.

 

S7 Bolehkah saya mengunakan kad kredit atau cek untuk membuat bayaran?

J7 Pembayaran menggunakan kad kredit dan cek tidak diterima.

 

S8 Apakah cara-cara pembayaran bagi perkhidmatan ini?

J8 Pembayaran boleh dibuat seperti dibawah :

               a. Pembayaran secara tunai.

               b. Pembayaran kepada Staf Runner Courier yang bertugas membuat pengambilan dan

               penghantaran bungkusan atau barangan pelbagai dilakukan (COD).

           c. Pembayaran secara online banking (hubungi pejabat Runner Courier untuk mengetahui                No. Akaun).

 

S9 Apakah yang diperlukan ketika berurusan untuk penghantaran bungkusan atau barangan?

J9 Pelanggan perlu memastikan perkara seperti berikut :

 

               a. Pelanggan perlu memastikan bungkusan yang hendak dibuat penghantaran dan   

               penyerahan bungkusan atau barangan kepada pihak Runner Courier untuk dibuat   

               penghantaran hendaklah dibungkus serta   dibalut dengan kemas dan baik daripada pihak

               pengirim supaya mengelakkan  bungkusan atau barangan pelanggan mengalami sebarang

               kerosakkan atau kehilangan serta lain-lain perkara yang tidak diingini berlaku.

 

               b. Pelanggan hendaklah mengisi borang Consigment Note (CN) untuk membuat         

               penghantaran bungkusan atau barangan.

 

               c. Pelanggan perlu memastikan tiada kiriman kandungan di dalam bungkusan yang

               mengandungi item yang terlarang dan menyalahi undang-undang.

              d. Sekiranya pihak Runner Courier mendapati bungkusan tersebut tidak mengikut piawaian                pembungkusan yang ditetapkan, pihak kami berhak untuk tidak menerima bungkusan   

               tersebut serta tiada sebarang pelindungan insurans (gantirugi) yang diberikan kepada   

               pelanggan.

 

S10 Dimanakah saya perlu menghantar bungkusan atau barangan saya?

J10 Pelanggan boleh menghantar bungkusan atau barangan tersebut ke :

 

               a. Pejabat Runner Courier, Sg. Petani, Kedah

               b. Pejabat Runner Courier, Selangor

               c. Pelanggan juga boleh menghubungi pihak Runner Courier untuk dibuat pengambilan

               terus bungkusan di kediaman / premis pelanggan. Mengikut terma dan syarat yang telah 

               ditetapkan.

 

S11 Apakah jenis perkhidmatan penghantaran yang ditawarkan?

J11Jenis perkhidmatan penghantaran yang ditawarkan adalah seperti berikut :

               a.    Door to Door - Runner Courier membuat pengambilan bungkusan pelanggan di   

               kediaman dan menghantarnya terus ke alamat penerima yang pelanggan kehendaki sahaja

               (dari kediaman pengirim ke pintu penerima).

 

               b.    Hub to Door - Pelanggan sendiri boleh datang ke pejabat Runner Courier untuk             

               menyerahkan bungkusan  kepada  kami  dan pihak kami akan membuat penghantaran

              terus  ke  alamat penerima yang pelanggan kehendaki sahaja (dari Hub Runner Courier ke                   pintu penerima).

 

               c.    Sea Freight - Menggunakan penghantaran cargo / kontena melalui perkhidmatan

               penghantaran kapal laut untuk penghantaran yang barangan atau bungkusan kuantitinya                   banyak serta muatan besar atau berat.

 

S12 Apakah barangan atau bungkusan yang boleh dihantar oleh pelanggan?

J12 Pelanggan boleh membuat penghantaran barangan atau bungkusan apa sahaja seperti peti ais, telivision, mesin basuh, barangan perabot, biskut, roti, pakaian, dan bungkusan atau barangan bersifat kering serta tahan lama.

 

S13 Apakah barangan atau bungkusan yang tidak boleh dihantar oleh pelanggan?

J13 Pelanggan tidak boleh menghantar barangan atau bungkusan yang bersifat basah seperti ikan, daging, sayur-sayuran atau yang tidak tahan lama. Barangan atau bungkusan yang nilai harga tinggi tidak digalakkan untuk dihantar.

 

S14 Berapa lamakah tempoh penghantaran kepada penerima?

J14 Tempoh penghantaran yang disediakan oleh Runner Courier pada waktu ini adalah seperti berikut :

 

               a. Seluruh kawasan bandar Negeri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang - 1 hari ke 2 hari waktu

               bekerja.

               b. Seluruh kawasan bandar Kuala Lumpur, Selangor, Perak dan Pulau Langkawi - 1 hari ke                   3 hari waktu bekerja.

               c. Seluruh kawasan Sabah dan Sarawak - 1 minggu ke 2 minggu waktu bekerja.

               d. Seluruh kawasan pendalaman (out delivery area – ODA)1 hari ke 5 hari waktu                             bekerja.

S15 Adakah pihak Runner Courier akan menghubungi pelanggan untuk membuat serahan bungkusan atau barangan?

J15 Ya. Pihak Runner Courier akan menghubungi pelanggan terlebih dahulu semasa dalam perjalanan penghantaran bungkusan atau barangan untuk diterima oleh pelanggan.

 

S16 : Adakah pihak Runner Courier akan menghubungi pelanggan untuk membuat pengambilan bungkusan atau barangan di kediaman dan premis?

J16 Ya. Pihak Runner Courier akan menghubungi pelanggan terlebih dahulu sebelum membuat pengambilan bungkusan atau barangan yang telah ditempah oleh pelanggan.

 

S17 Apakah tindakan Runner Courier sekiranya bungkusan atau barangan tidak dapat diserahkan kepada pelanggan yang tiada di kediaman atau premis?

J17 Tindakan yang dilakukan adalah :

 

               a. Pihak kami akan menghubungi penerima untuk memaklumkan penghantaran akan yang                 dilakukan. Sekiranya tiada maklum balas yang diterima oleh penerima, pihak kami akan                       menghubungi pengirim untuk memaklumkan situasi penghantaran.

 

               b. Bungkusan atau barangan pelanggan akan dibawa pulang di pejabat atau cawangan yang                berdekatan untuk disimpan dengan selamat.

 

               c. Bungkusan akan di simpan di pejabat atau cawangan yang berdekatan dalam masa                           1 minggu sebelum bungkusan atau barangan tersebut di kembalikan kepada pengirim                         (return to sender – RTS).

 

S18 Berapa kali penghantaran yang akan dilakukan oleh Runner Courier untuk  bungkusan atau barangan yang gagal diserahkan kepada penerima?

J18 2 (dua) kali penghantaran akan dilakukan. Pihak kami akan membuat penghantaran ulangan sebanyak 1 (satu) kali sahaja, selepas penghantaran kali pertama gagal dilakukan disebabkan penerima tiada di kediaman atau premis atau lain-lain sebab yang melibatkan pihak penerima itu sendiri gagal memberi maklum balas. Walaubagaimanapun penghantaran ulangan tersebut akan dilakukan mengikut jadual, masa dan tarikh dari pihak kami. Pelanggan tiada hak/kuasa untuk menuntut masa dan tarikh penghantaran ulangan tersebut.

 

S19 Bolehkah saya atau mewakilkan orang lain untuk mengambil bungkusan atau barangan di pejabat atau cawangan yang berdekatan?

J19 Ya boleh. Perkara seperti berikut perlu dipatuhi :  

 

               i. Pelanggan boleh mengambil sendiri dan mewakilkan orang lain untuk mengambil                               bungkusan atau barangan, dengan membawa salinan dokumen atau bukti-bukti yang sah                   serta kad pengenalan/MyKad pelanggan yang asal atau wakil yang dilantik.

 

               ii. Sekiranya salinan dokumen atau bukti-bukti yang sah serta kad pengenalan/MyKad                           pelanggan yang asal atau wakil yang dilantik, tertinggal atau tiada, pihak kami tidak akan                     menyerahkan bungkusan atau barangan tersebut.

 

               iii. Pihak kami akan menghubungi pihak penerima asal terlebih dahulu untuk pengesahan                   sebelum bungkusan diserahkan.

 

S20 Bolehkah pelanggan menukar alamat penghantaran?

J20 Ya. Pelanggan boleh menukar alamat penghantaran tetapi hendaklah memaklumkan kepada pihak kami dalam tempoh 24 jam selepas bungkusan atau barangan hendak dibuat penghantaran diserahkan kepada pihak kami. Sekiranya gagal berbuat demikian, caj tambahan akan dikenakan (sekiranya ada).

 

S21 Apakah barangan atau bungkusan pelanggan boleh ditinggalkan atau diwakilkan sekiranya penerima tiada di kediaman atau premis?

J21 Ya, boleh. Pihak kami akan menghubungi penerima asal, untuk mendapatkan kebenaran terlebih dahulu untuk meninggalkan bungkusan atau barangan dikediaman penerima atau diwakilkan kepada orang lain (jiran/rakan). Sekiranya kebenaran tidak diperolehi, bungkusan atau barangan pelanggan akan dibawa pulang ke pejabat atau cawangan berdekatan. Penerima perlu menunggu penghantaran ulangan atau mengambil sendiri di pejabat atau cawangan yang berdekatan.

 

Ingatan : Pihak kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya bungkusan atau barangan yang ditinggalkan atau di wakil kepada orang lain itu hilang atau rosak.

 

S22 Adakah pihak Runner Courier membuat penghantaran dari pintu ke pintu (door to door)?

J22 Ya, ada. Pelanggan perlu mengetahui penghantaran pintu ke pintu mengikut jenis kediaman atau premis adalah seperti berikut :

             

               a. Rumah Teres / Sami D / Rumah Dua Tingkat / Premis Peniagaan Dua Tingkat /

               Pasaraya / Kediaman atau Premis dua tingkat kebawah :

 

               Penghantaran untuk keadaan kediaman dan premis yang dinyatakan akan dibuat  

               penghantaran pintu ke pintu ataupun mengikut keadaan lalulintas yang tidak                                         menyebabkan menghalangan dan kesesakan lalulintas untuk kenderaan pihak kami parkir                   untuk melakukan penyerahan bungkusan atau barangan kepada penerima. Sekiranya                           keadaan lalulintas sesak dan kenderaan pihak kami tidak dapat memasuki kawasan yang                     dinyatakan, pihak kami akan menghubungi penerima untuk penerima mengambil                                 bungkusan atau barangan itu di tempat yang kenderaan pihak kami mampu merapat dan                   parkir di kawasan berdekatan. Pihak kami akan menghubungi penerima untuk serahan                         bungkusan atau barangan.

 

               b. Flat-Flat / Apartment / Kondominium / Stor / Gudang / Pasaraya / Premis atau                           kediaman yang melebihi 1 tingkat ke atas :

 

               i. Penghantaran bungkusan atau barangan hanya dilakukan di bawah kediaman dan premis                 tersebut sahaja. Tiada penghantaran pintu ke pintu akan dilakukan kerana ianya telah                           diambil kira sebagai ruang legar (ground floor/tingkat bawah) bangunan tersebut adalah                     pintu pertama penerima. Pihak kami akan menghubungi penerima untuk serahan                                 bungkusan atau barangan tersebut.

 

               c. Untuk serahan bungkusan atau barangan pintu ke pintu ini tertakluk kepada budi bicara                   pekerja penghantaran yang melakukan kerja penghantaran tersebut. Diharapkan                                   pelanggan  dapat memahami kedua-dua keadaan kawasan penghantaran di Para A dan B.

 

S24 Bagaimanakah saya boleh membuat semakan status penghantaran serta pengambilan bungkusan dan barangan pelbagai?

J24 Pelanggan membuat semakan seperti berikut :

 

              i. Pelanggan boleh membuat semakan status penghantaran serta pengambilan bungkusan                  dan barangan pelbagai dengan cara menghubungi khidmat pelanggan kami di talian

              04-424 9469 atau 012-422 9469 untuk mengetahui maklumat dengan cepat dan tepat.

              ii. Semakan atas talian hanya boleh dilakukan bermula pada jam 0830 sehingga jam 1800                   pada waktu operasi kami sahaja.

               iii. Semakan melalui laman website kami di www.runnercourier.com.my.

 

S25 Apakah waktu penghantaran dan pengambilan yang dilakukan oleh pihak Runner Courier?

J25 Waktu penghantaran dan pengambilan yang dilakukan bermula pada jam 0830 sehingga jam 1800 sahaja.

 

S26 Saya telah tersalah mengisi / ingin menukar maklumat penerima dalam borang penghantaran. Apakah yang perlu dilakukan?

J26 Pelanggan perlu memaklumkan sebarang perubahan kepada pihak Runner Courier dalam tempoh 24 jam bekerja sebelum penghantaran bungkusan atau barangan pelbagai dilakukan.

 

S27 Kawasan atau Negeri yang Runner Courier buat penghantaran dan jenis perkhidmatan?

J27 Kawasan dan Negeri yang pihak kami buat penghantaran adalah seperti berikut :

 

               a. Perkhidmatan Penghantaran Kurier Dan Logistik :

                   i. Seluruh kawasan Negeri Kedah – Van / Lori.

                   ii. Seluruh kawasan Negeri Perlis – Van / Lori.

                   iii. Seluruh kawasan Negeri Pulau Pinang – Van / Lori.

                   iv. Seluruh kawasan Negeri Perak – Van / Lori.

                   v. Seluruh kawasan Negeri Selangor – Van / Lori.

                   vi. Seluruh kawasan Kuala Lumpur – Van / Lori.

 

               b. Perkhidmatan Logistik :

                    i. Seluruh kawasan Negeri Kedah – Van / Lori.

                    ii. Seluruh kawasan Negeri Perlis – Van / Lori.

                    iii. Seluruh kawasan Negeri Pulau Pinang – Van / Lori.

                    iv. Seluruh kawasan Negeri Perak – Van / Lori.

                    v. Seluruh kawasan Negeri Selangor – Van / Lori.

                    vi. Seluruh kawasan Kuala Lumpur – Van / Lori.  

                    vii. Seluruh kawasan Negeri Sabah – Kapal Laut.

                    viii. Seluruh kawasan Negeri Sarawak – Kapal Laut.

S28 Saya teleh melakukan pembayaran penuh kepada Runner Courier. Walaubagaimanapun, saya ingin membatalkan penghantaran bungkusan dan barangan pelbagai. Adakah saya boleh mendapatkan semula pemulangan wang pembayaran?

J28 Bayaran yang telah dijelaskan tidak akan dipulangkan.

NOTA :-

 

*FAQ diatas adalah soalan-soalan lazim yang selalu ditanya oleh pengguna. Sebarang pertanyaan dan kemusykilan, sila hubungi pihak kami untuk keterangan lanjut.

Sebarang penghantaran ataupun pengambilan mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak kami.

Terima kasih.

© 2017 Runner Courier, All rights reserved.